Vízum

Od 11.8.2011 mohou čeští turisté cestovat do Thajska bez víza. Ke vstupu do země je nutné předložit platný cestovní doklad, jehož platnost je v době vstupu více než 6 měsíců, a prokázat finanční prostředky ve výši 10.000 THB na osobu nebo 20.000 THB na rodinu.

Maximální povolená doba pobytu bez víza je 30 dnů, při použití pozemních předchodů pouze 15. Povolenou dobu pobytu nelze až na výjimečné případy (např. hospitalizace nebo jiné závažné důvody) prodloužit. Při opakovaném vstupu do země platí, že součet všech pobytů v 6 kalendářních měsících nesmí přesáhnout 90 dnů.

Comments are closed.